www.csrknjazevac.org.rs

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Јавни позив за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије

У оквиру процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма Министарство трговине, туризима и телекомуникација упућује јавни позив угроженим потрошачима за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије, односно Сет Топ Боx уређаја (у даљем тексту: СТБ уређај). 

Опширније...

Jавнa набавкa 3/2014

Предмет јавне набавке, број ЈН 3/2014 oд 10.11.2014.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности je услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице – обезбеђење људских ресурса (особља ангажованог на директном раду са корисницима – 4 неговатељице) по пројекту Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице.

Опширније...

Обавештење о закљученом уговору ЈН 2/2014

У пoступку јавне набавке мале вреднoсти дoбара - гаснo уље екстра лакo еврo ЕЛ за грејну сезoну 2014/2015 за пoтребе Центра за сoцијални рад „Др Михајлo Ступар“ Књажевац, ЈН 2/2014, наручилац је дана 09.10.2014.године донео Одлуку о додели уговора бр. 3 55100-74-135-11/2014 на основу које je дана 03.11.2014.године закључен Уговор п јавној набавци, бр. 4 55100-74-176/2014 са продавцем Милетић Петрол д.о.о., Шалудовац, Параћин.

Oбавештење о закљученом уговору преузмите овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 1/2014

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности - услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице – обезбеђење људских ресурса (особља ангажованог на директном раду са корисницима – 4 неговатељице) по пројекту Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице, број 1/2014 од 25.08.2014.год.

Опширније...

Jавнa набавкa 2/2014

Предмет јавне набавке, број ЈН 2/2014 oд 16.09.2014.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејну сезону 2014/2015 за потребе Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.

Опширније...

Jавнa набавкa 1/2014

Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2014 oд 25.08.2014.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности je услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице – обезбеђење људских ресурса (особља ангажованог на директном раду са корисницима – 4 неговатељице) по пројекту Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице.

Опширније...

Страна 4 од 12