www.csrknjazevac.org.rs

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Састанак клуба родитеља деце са сметњама у развоју

У просторијама Омладинског клуба Центра за социјални рад "Др Михајло Ступар" Књажевац, 03.11.2011. у 16 часова одржан је први састанак клуба родитеља деце са сметњама у развоју.

Опширније...

Помоћ у кући старим и особама са инвалидитетом

У месецу солидарности са старим лицима, Центар за социјални рад, као пружалац услуге, реализује активност поделе новца за набавку огревног дрвета старим и особама са инвалидитетом у општини Књажевац.

Опширније...

"Кућа на пола пута" – Корак до самосталности

Услуга "Кућа на пола пута" – Корак до самосталности успостављена фебруара 2009. године, почетком октобра 2011. године отворила је врата двема девојчицама из Књажевца које ће живети у овом стану годину дана док се потпуно не осамостале, а потом ће своја места уступити другима који излазе из система социјалне заштите.

Опширније...

Конкурс за неговатељице

Центар за социјални рад “Др Михајло Ступар“ - Књажевац, као пружалац услуге у оквиру пројекта „Развој услуга за децу са сметњама у развоју у источној Србији“ расписује конкурс за неговатељице. Конкурс је отворен до 16.септембра 2011.године до 15:00 часова.

Опширније...

Дневни боравак

Национална служба за запошљавање маја 2011 године одобрила је средства за финансирање пројекта „Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању“ са којим је ЦСР Књажевац учествовао на конкурсу за организовање спровођења јавних радова код НСЗ.

Опширније...

Помоћ у кући

Еврoпска делегација, УНИЦЕФ и Министарствo рада и сoцијалне пoлитике пoдржали су прoјекат „Развoј услуга сoцијалне заштите за децу са сметњама у развоју Источне Србије“ којим ће руководити општина Књажевац а партнери ће јој бити Општине Бољевац, Сврљиг, Пирот и НВО „Пиргос“ из  Пирота.

Опширније...

Страна 10 од 12