www.csrknjazevac.org.rs

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Јавна набавка - 2018/2019 - набавка добара , лож уље

Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2018 oд 11.09.2018.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејну сезону 2018/2019 за потребе Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.

 

Опширније...

Јавна набавка 1/2017 - набавка добара; лож уље

Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2017 oд 11.09.2016.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра – гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејну сезону 2017/2018 за потребе Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.

Опширније...

КОНКУРС за именовање директора Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу на мандатни период од четири године

Управни одбор Центра за социјални рад "Др Михајло Ступар" расписао је конкурс за именовање директора Центра за социјални рад на мандатни период од 4 године.

Конкурс је објављен дана 24.05.2017.године у публикацији Националне службе запошљавања "Послови", а рок за пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Документацију можете преузети овде.

Јавна набавка 1/2016 - набавка добара; лож уље

Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2016 oд 17.10.2016.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејну сезону 2016/2017 за потребе Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.

Опширније...

Подршка образовању лица из социјално угрожених категорија

У сарадњи са Народнoм  библиотеком „Његош“ Центар  за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу, подржао је реализацију Програма  подршке образовању деце, младих и одраслих из социјално угрожених категорија.

Опширније...

Књига за све

Народна библиотека „Његош“ од новембра 2015. као редовну активност организује пружање библиотечких услуга корисницима са отежаним кретањем и са сметњама у читању.

Опширније...

Страна 2 од 12