www.csrknjazevac.org.rs

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6

Помоћ најугроженијима

Расподелом средстава за помоћ породицама и појединцима којима је угрожена егзистенција обухваћене су  општине чији је степен развијености испод Републичког просека  у складу са уредбом Владе Републике Србије о породицама и појединцима којима је угрожена егзистенција о утврђивању јединствене листе региона и јединице локалне самоуправе за 2010. годину ( Сл. Гласник РС " бр. 51  од 27.07.2010. године ) као и осам центара за социјални рад за Косова и Метохије.

Опширније...

Дневни боравак

Дневни боравак за децу и младе са поремећајем у понашању развијамо као нову услугу у локалној заједници од новембра 2009. год.

Опширније...

"Кућа на пола пута" – Корак до самосталности

"Кућа на пола пута" је нова услуга у локалној заједници. Део је система постинституционалне подршке младима који напуштају систем социјалне заштите и намењена је младима који су били у статусу деце без родитељског старања, а са пунолетством, излазе из система социјалне заштите.

Опширније...

Страна 11 од 11