www.csrknjazevac.org.rs

Јавна набавка 1/2016 - набавка добара; лож уље

Ел. пошта Штампа ПДФ

Предмет јавне набавке, број ЈН 1/2016 oд 17.10.2016.године која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за грејну сезону 2016/2017 за потребе Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ Књажевац.

 


Ознака из општег речника набавке: 09135100 - лож уље.
Количина 9.000 литара.

 

Позив за подношење понуда преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.

Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.