www.csrknjazevac.org.rs

Одрасле и старе особе

Ел. пошта Штампа ПДФ


•    Одрасле особе са инвалидитетом,
•    Одрасла материјално необезбеђена лица и породице,
•    Стара лица без средстава за живот,
•    Стара лица без породичног старања,
•    Стара лица теже физички и психички оболела.

Из редова ових група клијената је највећи број сиромашних. У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, Центар за социјални рад, као првостепени орган, одлучује о прописаним правима чија је сврха ублажавање проблема сиромаштва и побољшање квалитета живота. Центар за социјални рад у првом степену решава и о правима прописаним општинском Одлуком о правима из социјалне заштите, за која се средства обезбеђују у буџету општине.
Стара лица су група клијената која захтева континуирано праћење и активности на заштити. Старост као животно доба само по себи карактеришу бројне промене које особу доводе до мање или веће зависности, мање ии веће маргинализације. Под теретом лошег социоекономског статуса и пада животног стандарда, заштитна улога породице слаби, па се подршка остарелим члановима измешта ка установама и институцијама, чак и у свакодневном функционисању и задовољавању основних животних потреба.

Центар за социјални рад реализује велики број законских обавеза у односу на стара лица, особе са инвалидитетом и сиромашне,  као што су:

•    Материјално обезбеђење,
•    Једнократна новчана помоћ у новцу и натури,
•    Једнократна новчана помоћ путем радног ангажовања (за радно способна лица)
•    Додатак за помоћ и негу другог лица,
•    Увећани додатак за ПН,
•    Смештај у установу социјалне заштите,
•    Смештај у другу породицу,
•    Опремање за смештај у установу или другу породицу,
•    Привремена или стална старатељска заштита,
•    Заштита од насиља у породици,
•    Смештај у прихватилиште или прихватну станицу,
•    Помоћ у кући,
•    Коришћење народне кухиње,
•    Услуге социјалног рада.

За више информација, обратите се  Центру за социјални рад.


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3