www.csrknjazevac.org.rs

Једнократна помоћ (у новцу и натури)

Ел. пошта Штампа ПДФ

Ову врсту помоћи могу користити грађани који се изненада или тренутно нађу у изузетном стању социјалне потребе, а то стање не могу сами да превазиђу. Нпр.: услед елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата након смештаја, и у другим ситуацијама.
Њен износ не може бити већи од просечне зараде остварене у привреди Републике у месецу за који се врши исплата, а само изузетно може бити у висини двоструког износа просечне зараде. Једнократна помоћ може да се одобри и више пута у току године, зависно од материјалне ситуације и трошкова, који су задесили породицу и материјалних средстава које град обезбеђује за ове намене.

Једнократна помоћ може бити пружена:

- у новцу,
- обезбеђењем потребних ствари (у натури)
- у новчаној накнади за радно ангажовање радно способних лица (добровољни рад)
- увећана једнократна помоћ (ако је у питању тешка болест, пожаром или на други начин тешко оштећење стамбеног објекта, губитак чланова породице, и сл.)


Висина износа варира зависно од потреба и расположивих средстава.

За више информација обратите се  Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3