www.csrknjazevac.org.rs

Смештај у установу социјалне заштите

Ел. пошта Штампа ПДФ

Смештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбеђују збрињавање (становање, исхрана, одевање, нега, помоћ и старање), васпитање и образовање,  оспособљавање за одређене радне активности и здравствена заштита, као и услуге социјалног рада.

Право на смештај у установу социјалне заштите има:

- дете без родитељског старања, само изузетно и уз сагласност Министарства рада и социјалне политике;
- лица са инвалидитетом, која нису у могућности да самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и/или породичних прилика;
- дете са поремећајима у понашању, по одлуци суда (дете које чини кривична и прекршајна дела, или које бежањем од куће, скитњом, или сличним понашањем, нарушава опште прихваћена друштвена правила понашања);
- стара особа, која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у продици;
- особа којој је из неких разлога потребно привремено збрињавање и надзор.


За више информација обратите се  Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3