www.csrknjazevac.org.rs

Помоћ у кући

Ел. пошта Штампа ПДФ

Ко су корисници?

Корисници могу бити стара и одрасла инвалидна лица у граду и сеоскима насељима, на територији општине Књажевац, која живе сама или са другим лицем, и немају очуване способности за самоопслуживање.


Услуге које се пружају:

-    Одржавање хигијене стана,
-    Набавка намирница за исхрану (пакета животних намирница  и средстава за хигијену),
-    Набавка лекова,
-    Помоћ у складиштењу огрева
-    Манипулативне услуге (плаћање дажбина, куповина штампе...)
-    Услуге стручних радника Центра (правника, социјалног радника, психолога)
-    Пружање психо-социјалне подршке (посете, разговори, дружење...)
-    Доношење готовог оброкаДа ли су услуге бесплатне?


Услуге одржавања хигијене стана, плаћају се по сату рада. Ценовник доноси Општинска управа. Корисници партиципирају у цени сата рада сразмерно висини   месечних примања. За кориснике без прихода и са најнижом пензијом, услуге су бесплатне. Услуге стручних радника Центра су бесплатне.

За више информација обратите се  Центру за социјални рад.


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3