www.csrknjazevac.org.rs

Омладински клуб "Отворена врата"

Ел. пошта Штампа ПДФ

Ко су корисници?

Корисници услуга су: деца и омладине са проблемима у понашању, деца и омладину у сукобу са законом,  деца и омладина из породица у ризику, деца и омладина без родитељског старања,  и остала деца и омладина, свих узраста.
Индиректни корисници су родитељи деце, стручни радници и сарадници Центра који раде са децом, групе вршњака...


Које услуге се пружају?

- Развојно-едукативне радионице,
- Информативно-едукативне радионице,
- Радионице животних и социјалних вештина,
- Вршњачка комуникација
- Дружење и забава,
- Посете установама,
- Рад на компјутеру...Циљеви којима се тежи?

- Боље разумевање међу генерацијама,
- Боља комуникација и однос према наставницима
- Смањење вршњачких сукоба,
- Побољшање комуникације деце са родитељима
- Подизање квалитета породичних релација
- Јачање потенцијала за прихватање различитости по било ком основу
- Јачање капацитета за подршку особама са инвалидитетом
- Подстицање активног учешћа Рома у процес интеграције
- Неговање мултикултуралности
-Допринос борби против искључености, дискриминације и злоупотребе
најосетљивијих група
- Развијање волонтеризма


За више информација обратите се  Центру за социјални рад.Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3