www.csrknjazevac.org.rs

Старатељска заштита

Ел. пошта Штампа ПДФ

Старатељство се примењује према:

- деци без родитеља или деци чији су родитељи привремено или трајно спречени да врше родитељску дужност (лишени су родитељског права, озбиљно нарушеног здравља и др.),

- Kао и према другим особама (одраслим и старим) која због неспособности или из других разлога нису у стању или могућности да се саме о себи старају и заштите своја права, личност, имовину и интересе.

Избор старатеља обавља центар за социјални рад.

- за старатеља се поставља особа која има лична својства и способности потребне за обављање дужности старатеља.
- Старатељ је дужан да се савесно стара о личности, правима, интересима и имовини штићеника, као и да обавештава орган старатељства (центар за социјални рад) о обављању послова стараоца.
- У току постављања стараоца, Центар је дужан да узме у обзир жељу штићеника, ако је у стању да је изрази, као и жеље његових блиских сродника.
- Центар за социјални рад може одлучити да дужност стараоца врши непосредно, ако је то у интересу корисника.

За више информација обратите се
Центру за социјални рад.


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3