www.csrknjazevac.org.rs

Саветовалиште за брак и породицу

Ел. пошта Штампа ПДФ

Колико дуго постоји и где се налази?

Саветовалиште за брак и породицу постоји 25 године. То је служба у оквиру Центра за социјални рад и налази се у простору Центра. Функционише као стручни тим, који чине психолог, педагог, социјални радник и правник. Стручни профили психолог и социјални радник  додатно су едуковани за рад са породицом. По потреби се укључују и сарадници из Медицинског центра.

Чиме се бави?

Саветовалиште се бави активностима усмереним ка заштити породице, пре свега превенцијом-предупређивањем могућих проблема, али и куративом, односно   санирањем већ насталих поремећаја  у функционисању породичног система.

- Превентивни садржаји које Саветовалиште нуди, јесу реализовање социо-едукативних садржаја везаних за родитељство, односно јачање васпитне компетенције родитеља (Школа за родитеље), групни рад са групама родитеља и хранитеља, са младима пре почетка заједничког живота, рад на развијању здравих  хуманих односа међу половима, успостављање и неговање добрих партнерских релација, припреми за брак и одговорно родитељство, итд.
- Куративни рад, или рад на санирању већ насталих поремећаја, односи се на рад са појединцима или члановима породице.

Најчешће групе проблема у пракси Саветовалишта су:


(1) Поремећај брачног и породичног односа у најразличитијим облицима, како код одраслих, тако и у међугенерацијским релацијама.

(2) Проблеми у васпитању и решавању развојних сметњи код деце (развојне тешкоће у свим фазама развоја), психонеуротична реаговања, поремећаји понашања,
(3) Психонеуротични поремећаји и болести зависности одраслих,
(4) Припрема младих за брак,

Како се ради на санирању проблема?

Стручни радници Саветовалишта  додатно су едуковани за рад са породицом. У раду примењују савремене технике и методе, из области системске породичне, бихејвиоралне, и других терапијских праваца...

Ко и како се може обратити Саветовалишту?

Саветовалишту се могу обратити клијенти свих старосних група: млади, одрасли и стари.  
За долазак у Саветовалиште није потребан упут нити заказивање. Долази се добровољно. За изнете проблеме, гарантује се дискреција и поштује приватност. Сваком клијенту предочавају се могућности и домети службе. Ако проблем превазилази компетенције, клијент се усмерава ка другим установама.


За више информација, обратите се
Саветовалишту за брак и породицу .

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3