www.csrknjazevac.org.rs

Процена подобности родитеља у поступку развода

Ел. пошта Штампа ПДФ

Сем стручне процене која се доноси на основу сагледавања целокупног контекста (социјалног, психолошког, педагошког, правног) у коме дете живи, задатак стручних радника Центра је и да у што већој мери заштите децу и младе особе и да им пруже подршку у процесу развода или раздвајања, који је болан за све чланове породице, а највише за њих, али да истовремено обезбеде и њихову партиципацију у самом поступку. Деца (изнад 10 година) и младе особе имају право да се изјасне са којим родитељем желе да живе након развода или прекида ванбрачне заједнице, да изразе своје ставове и мишљења о свим питањима која их се тичу, као и да буду упознати са поступком у целини, а поступак је следећи:

• Уколико један од партнера донесе одлуку да жели да прекине заједницу, брачну или ванбрачну, подноси тужбу надлежном суду (ако се оба партнера договоре о разводу и свим битним питањима везаним дете/децу, подносе споразумни предлог);
• Надлежни суд шаље захтев месно надлежном центру за социјални рад, који онда процењује подобност родитеља и да ли је евентуални договор родитеља у складу са најбољим интересима малолетне деце. У току дијагностичког поступка, стручни тим позива родитеље и обавља један или више разговора са њима, са децом, обавља теренску посету породици, тимске консултације, а затим свој налаз и мишљење шаље суду, који доноси одлуку, чиме се ангажовање стручног тима завршава;
• Уколико стручни тим процени да је у конкретном случају потребно даље праћење,  у смислу превентивног или корективног надзора над вршењем родитељског права, или су потребе клијената такве да је даље ангажовање стручног тима неопходно, прави се план заштите и наставља рад са породицом.

За више информација, обратите се
Центру за социјални рад.

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3