www.csrknjazevac.org.rs

Помоћ у кући

Еврoпска делегација, УНИЦЕФ и Министарствo рада и сoцијалне пoлитике пoдржали су прoјекат „Развoј услуга сoцијалне заштите за децу са сметњама у развоју Источне Србије“ којим ће руководити општина Књажевац а партнери ће јој бити Општине Бољевац, Сврљиг, Пирот и НВО „Пиргос“ из  Пирота.

Пројекат се односи на услугу „Предах-привремени смештај деце са сметњама у развоју“ и „ Помоћ у кући деци са сметњама у развоју“. Центар за привремени смештај деце и младих биће смештен у Књажевцу а отварање је предвиђено за почетак 2012. гпдине. Почетак реализација услуге помоћ у кући деци са сметњама у развоју предвиђен је за август 2011. године и трајаће наредне две године
У складу са тим извршена је обука стручних радника за рад на покретању и управљању услугама помоћи и неге у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице. Обука је спроведена од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту у периоду од 07.06. до 09.06. 2011. године на Златибору. Општи циљ обуке био је развој и јачање капацитета и професионалних компетенција пружалаца услуге за развој приступачних и квалитетних услуга које одговарају потребама деце са сметњама у развоју и њиховим породицама.
Сврха помоћи и неге у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице је подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима, како би се унапредио и одржао квалитет живота, оснажила породица и спречио или одложио смештај у институције.