www.csrknjazevac.org.rs

Дневни боравак

Национална служба за запошљавање маја 2011 године одобрила је средства за финансирање пројекта „Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању“ са којим је ЦСР Књажевац учествовао на конкурсу за организовање спровођења јавних радова код НСЗ.

Самим тим омогућен је наставак реализације нове услуге у локалној заједници.
Ове услуге имају за циљ заштиту деце и младих са проблемима у понашању што представља вид превенције поремећаја понашања и институционалног збрињавања младих учинилаца кривичних дела.
У току маја месеца рада реализовани су пријем и припрема младих особа као и њихових породица за коришћење услуга Дневног боравак, процена мотивације и потреба корисника као и индивидуално планирање. У току првог месеца реализације пројекта број деце и младих на третману је 24. Рад са децом и младима одвија се у току преподневних и поподневних часова у зависности од школских обавеза деце и према унапред дефинисаном плану.
Деца и млади из Дневног боравка постигли су запажене резултате на конкурсу који покренула општина Књажевац поводом обележавања светског дана заштите животне средине, а у оквиру акције „Очистимо Србију“. Тим поводом уручене су им награде за ликовне радове на тему „Моје окружење – чисто окружење“.