www.csrknjazevac.org.rs

"Кућа на пола пута" – Корак до самосталности

Ел. пошта Штампа ПДФ

Услуга "Кућа на пола пута" – Корак до самосталности успостављена фебруара 2009. године, почетком октобра 2011. године отворила је врата двема девојчицама из Књажевца које ће живети у овом стану годину дана док се потпуно не осамостале, а потом ће своја места уступити другима који излазе из система социјалне заштите.

 

 

Право на услугу, која је регионалног карактера,  прописано је Одлуком о правима грађана из области социјалне заштите у општини Књажевац и од маја 2009. услуга се комплетно финансира из буџета општине Књажевац и других општина.
Циљ услуге је да се младим особама које су дуго година боравиле у систему социјалне заштите омогући да заврше или наставе школовање, да се постепено осамостале и преузму потпуну одговорност за самосталан живот.
Концепт услуге подразумева стручну подршку младим особама до њиховог самосталног организовања живота који се базира на вредностима сопственог рада.Подршка може бити следећа:

1. подршка развоју практичних вештина вођења свакодневног живота
2. подршка у развоју когнитивних компетентности
3. подршка у развоју и унапређењу социјалних вештина и компетенција
4. подршка у развоју  самосталности у доношењу одлука и преузимања одговорности
5. подршка у стицању и развоју  вештина потребних за проналажење и задржавање запослења
6. подршку да одржава контакт са породицом, старатељима или пријатељима, уколико то жели и ако је процењено да је то у његовом најбољем интересу
7. подршка у структуирању слободног времена
8. припрема за живот у породици и партнерске односе. 

Младе особе које бораве у „Кући на пола пута“ усмерене су на саветника/цу за осамостаљивање, али су им доступни и стручњаци из других организација у заједници за потребе пружања услуге, а на основу закључених протокола о сарадњи.
Корисницима услуге „Кућа на пола пута“ омогућено је да планирају своје активности за одређени период уз помоћ и усмеравање стручних лица Центра за социјални рад. Реализација сачињених планова се прати и контролише се њихов ефекат. Однос младих према активацији је позитиван, па је и сама реализација планова боља, потпунија и одговорнија када млада особа има активну улогу у планирању.