www.csrknjazevac.org.rs

"Помоћ у кући" и у 2011. години

Ел. пошта Штампа ПДФ

Дана 10.12.2010. године закључен је уговор између Министарства рада и социјалне политике Републике Србије и општине Књажевац. Уговор се односи на финансирање пројекта услуге социјалне заштите "Помоћ у кући старим и особама са инвалидитетом" у наредној 2011. години,  уз ангажовање три геронто домаћице и једног хаус мајстора. Вредност уговора је 6 милиона динара, што омогућава несметано пружање ове услуге за 580 породица, од којих већину чине самачка домаћинства у сеоским насељима општине Књажевац.