www.csrknjazevac.org.rs

Институционална и ванинституционална помоћ

1 Дневни боравак
2 "Кућа на пола пута" – Корак до самосталности
3 Омладински клуб "Отворена врата"
4 Помоћ у кући
5 Помоћ у оспособљавању за рад
6 Смештај одраслог лица у другу породицу
7 Смештај у установу социјалне заштите
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3